Анализ банков Донецкого городского бизнес-инкубатора

Проміжний звіт
Про виконання   п.1 розділу 2 Програми  фінансування витрат РФПП в м. Донецьку    на 2011 рік  рішення № 4/9 від 25.02.2011 (Проведення моніторингу банківських установ з метою виявлення оптимальних банківських програм, направлених на кредитування малого і середнього бізнесу)


Затверджую:
Виконавчий директор
ДонГБІ
___________Р.В. Ободец 


За період березень місяць 2011 року силами членів громадської організації  «Донецький міський бізнес-інкубатор» був проведений моніторинг послуг що надаються  банківськими  установами міста Донецька, в результаті якого було виявлено, що багато які банківські установи надають ряд кредитних послуг для фізичних і юридичних осіб. Серед даних банківських установ на базі попереднього моніторингу було виділено п'ять банківських установ, які мають найвигідніші умови кредитування для малого і середнього бізнесу:


Банк

Кредит

Умови надання кредиту

Забезпечення кредиту

Термін кредитування

Процентна ставка

Валюта кредиту

ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ

на розвиток МБ;
придбання майна;
індивідуальний підхід.

для початківців:
майно.
Під покупку комерційної нерухомості

До 10 років, з можливістю канікул 12 міс.

16.6 %  грн.
9 % дол.
8,1 % євро

грн., дол, євро

OTP BANK

на поповнення оборотних коштів;
для створення і розвитку бізнесу;

депозит в OTP BANK;
нерухомість;

до 2-х років

16%-19%

грн

ЭКСПРЕСС-БАНК

початківцям не видають

майно (50-40% від вартості)
min рік роботи

 Залежить від виду бізнесу

18 - 19%

грн

СЕБ БАНК

тільки для існуючих (min 2 року роботи);
наявність експортно-імпортних операцій (для валютних кредитів)

термін роботи min рік;
майно

Залежить від виду бізнесу

18%

грн, дол

ВТБ БАНК

на розвиток бізнесу;
на поповнення оборотних коштів

термін роботи min рік;
майно

до 84 міс.

від 18%

грн, дол

В ході більш детального аналізу програм кредитування  вище визначених банків рекомендовано в першу чергу працювати з ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ  БАНК УКРАЇНИ" адже за програмою співробітництва між АТ „Укрексімбанк” та Українським фондом підтримки підприємництва (УФПП) поновлено кредитування позичальників - суб’єктів малого підприємництва для фінансування інвестиційних проектів, а саме: придбання або модернізація основних засобів, придбання цілісних майнових комплексів, розширення виробничої діяльності, придбання новітніх технологій, реконструкція виробництва тощо.
Головною метою співробітництва між Банком та УФПП є підтримка малого бізнесу шляхом кредитування та зниження вартості кредитних ресурсів для позичальників - суб’єктів малого підприємництва.
1. Кредит надається суб’єктам господарської діяльності (юридичним особам  та фізичним  особам  – підприємцям ) :

 • дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) яких, за підсумками року - не перевищує 70 000 000 гривень;
 • приватної форми власності;
 • кількість працівників – до 50 осіб.

Основні параметри кредитування:

 • розмір кредитування – від 250 000 грн. до 2 000 000 грн., у т.ч.:
  • розмір кредиту, що надається АТ „Укрексімбанк” – від 125 000 грн. до 1 000 000 грн.;
  • розмір кредиту, що надається УФПП – від 125 000 грн. до 1 000 000 грн.;
 • термін  - до 3 років;
 • вид  - кредит або невідновлювана кредитна лінія;
 • власний внесок в проект – не менше 30%;
 • приваблива процентна ставка. З а кредитом, що надається УФПП, процентна ставка встановлюється на рівні облікової ставки НБУ, яка з 10.08.2010р. складає 7,75% річних;
 • пільговий період повернення основного боргу – до 6 місяців;
 • можливість надання кредиту або кредитної лінії на поповнення обігових коштів для реалізації інвестиційного проекту.

2. Щодо кредитування юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців сегменту  малого та середнього бізнесу для фінансування інвестиційних проектів (придбання або модернізація основних засобів, придбання цілісних майнових комплексів, розширення виробничої діяльності, придбання новітніх технологій, реконструкція виробництва тощо) та фінансування поточних (обігових) витрат .
Кредит надається суб’єктам господарської діяльності приватної форми власності та дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) яких, за підсумками року - не перевищує 70 000 000 гривень.
Умови  кредитування:

 • сума  кредиту – від 50 000 гривень до 5 000 000 гривень (до 10 000 000 грн. у разі придбання нерухомості) або еквівалент у іноземній валюті;
 • валюта – національна або  іноземна;
 • вид  - кредит, кредитна лінія, овердрафт;
 • власний внесок в проект – в залежності від програми кредитування;
 • процентна ставка від 15,4% річних в гривні, від 7,3% в доларах США, від 7,3% в Євро (див. на офіційному сайті:   www.eximb.com );
 • комісійні платежі – комісія за управління кредитом 0,1% щомісяця від суми кредиту або ліміту кредитної лінії, комісія за невикористані кредитні кошти 2% річних (збільшується на ПДВ);  
 • можливість пільгового періоду погашення кредиту ;
 • відкриття поточного рахунку в Банку.

3. Крім того, Укрексімбанком спільно з Кредитною установою для Відбудови (КфВ) реалізується Програма сприяння кредитування малого та середнього бізнесу. Кредит надається суб’єктам господарської діяльності приватної форми власності  для фінансування інвестиційних проектів та поточних (обігових) витрат за рахунок ресурсів КфВ.
Критерії та умови  кредитування в рамках Програми КфВ:

 • кількість працюючих – до 250 осіб (штатних);
 • кредитна історія – позитивна;
 • валюта – національна або іноземна (долари США, при наявності валютної виручки);
 • сума  кредиту – від 25 000 доларів США до 500 000 доларів США або еквівалент у національній валюті;
 • вид  - кредит або невідновлювана кредитна лінія;
 • термін  - до 5 років (для інвестиційних проектів);
 • власний внесок у проект – від 20%;
 • процентна ставка від 15,4% річних в гривні, від 7,3% в доларах США, від 7,3% в Євро;
 • комісійні платежі – плата за управління кредитом 1% від суми кредиту; плата за невикористані кредитні кошти 0,5% річних;
 • пільговий період погашення кредиту – до 12 місяців з дати укладання кредитного договору (залежить від терміну кредитування);
 • необхідність відкриття поточного рахунку в Банку.

Забезпечення за кредитом:

 • права вимоги коштів у національній та/або іноземній валюті з вкладного (депозитного) рахунку у Банку;
 • нерухоме майно;
 • об’єкт кредитування;
 • транспортні засоби та/або обладнання, устаткування, у якості додаткової застави до вищезазначених предметів забезпечення.

Детальніше ознайомитися з  умовами кредитування та отримати персональну консультацію кредитного фахівця Ви можете, звернувшись до філії банку.
Адреса філії: м. Донецьк, проспект Миру, 8а
Телефон: (062) 3 04 - 85 - 87 , (062) 305-52-84       

Висновки.
Робота за даним пунктом 1 розділу 2 програми  фінансування витрат РФПП в м. Донецьку  на 2011 рік  рішення № 4/9 від 25.02.2011 (Проведення моніторингу банківських установ з метою виявлення оптимальних банківських програм, направлених на кредитування малого і середнього бізнесу) продовжується і постійно оновлюється для підприємців м.Донецьк.