Проблематика розвитку підприємництва: досвід України та країн СНД

Головна мета круглого столу —обговорення питань академічного підприємництва – як форми підвищення конкурентоспроможності підприємств країн СНД з інтегруванням Європейського досвіду в цій сфері.


Постановка проблеми для круглого столу:

Світовий досвід свідчить про те, що одне з провідних місць у господарських системах розвинутих країн належить малим підприємствам. Саме мале та середнє підприємство дає змогу в найкоротший термін здійснити структурну перебудову економіки, сприяє насиченню ринка товарами та послугами і формуванню середнього класу.
Необхідно зазначити, що суб'єкти малого підприємництва, згідно з чинним законодавством, підлягають економічному, соціальному та адміністративному регулюванню. Однак слід зауважити, що надмірне регулювання обмежує конкуренцію, ефективність і мобільність використання ресурсів, сприяє розвитку тіньового сектора економіки. З метою ліквідації негативного впливу держави доцільно активізувати політику регулювання як економіки в цілому, так і підприємницької діяльності зокрема.
  Регулювання означає перегляд або скасування деяких видів регуляторної політики, що стосується суб'єктів господарювання. На державному рівні доцільні такі напрямки дерегулювання: спрощення процесу створення та реєстрації суб'єктів малих форм господарювання; ліквідація бюрократичних дій органів державної і виконавчої влади, скорочення переліку видів підприємницької діяльності, що підлягають ліцензуванню і патентуванню; спрощення механізму видачі й анулювання ліцензій;обмеження кількості й повноважень контролюючих органів; спрощення системи бухгалтерського обліку і звітності; зниження ставки податків. Враховуючи регіональну орієнтацію малого підприємництва, що проявляється в плануванні діяльності з урахуванням потреб та можливостей насичення місцевого ринку, обсягів та структури локального попиту, доцільно делегувати повноваження, пов'язані з розвитком малого підприємництва, на місцевий рівень.
  На рівні регіонів однією з проблем є створення ефективної системи управління розвитком малих форм господарювання з урахуванням перспективних для регіону видів діяльності, обумовлених наявністю сировинної та енергетичної бази, станом промисловості й технології, територіальних переваг, наближеністю до ринків збуту, кліматичними умовами. У регіонах має бути створений гнучкий механізм використання загальнодержавних нормативних актів для ефективної реалізації регіональних інтересів у підприємницькій діяльності.
 Отже, для ефективного розвитку малого підприємництва в Україні необхідно створити механізм ефективної взаємодії між державою та підприємницьким сектором. Його відсутність засвідчується тим, що малі підприємства ще не відіграють вагомої ролі в економіці України. Це проявляється й у тому, що вони не стали одним із важливих засобів усунення диспропорцій на окремих товарних ринках, створення нових робочих місць і скорочення безробіття, активізації інноваційних процесів, розвитку конкуренції, швидкого насичення ринку товарами й послугами. Саме малі підприємства - тенденційно-інноваційні, гнучкі й витратно ефективні - за підтримки держави й за стимулюючих умов, особливо на регіональному рівні, спроможні розв'язати названі проблеми. Це сприятиме раціональному використанню їхнього ресурсного потенціалу, посиленню мотивації трудової діяльності, поступовому піднесенню рівня добробуту, впливатиме на досягнення рівноправного партнерства у світовому економічному співробітництві.                      

 
23 березня
10.00-11.30 - круглий стіл на тему: „Проблематика розвитку підприємництва: досвід України та країн СНД ”    (ауд. №205, 1 корпус ДонДУУ).
Модератор круглого столу:
Дорофієнко Вячеслав Володимирович, завідувач кафедри „Менеджмент невиробничої сфери” ДонДУУ, д.е.н., професор – відкриття роботи круглого столу, привітання учасників.
Постановка задач  круглого столу:
Ободець Роман Васильович, кандидат наук з державного управління, доцент кафедри  «Менеджмент невиробничої сфери» Донецького державного університету управління.
Проблемні доповіді:
1. «Підприємницький університет як важливий елемент мережі економіки знань» 15 (хв.)
Спікери -  представники Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»:
Савченко Ольга Ігорівна, к.е.н.,  доцент кафедри  ділового адміністрування і управління персоналом.
Нестеренко Роман Олександрович  старший викладач кафедри управління персоналом, директор «Бюро развитку підприємництва" економічного факультету.
Обговорення доповіді (5 хв.)
2. «Напрями вирішення проблемних питань щодо розвитку малого бізнесу в м.Донецьк»
Маргунов Андрій Ігорович, заступник директора РФПП в м. Донецьку (10 хв.)
Обговорення доповіді (5 хв.)

3. Робота експертів з проблематики розвитку підприємництва в Україні

Запрошені експерти:
Лукьяненко Володимир Олексійович – Голова правління «Союз малого и среднего бизнеса Донбасса»
Турчина Свытлана Валентинівна – начальник відділу інвестиційно-інноваційного розвитку і сприяння підприємництву ГЕУ Донецької міської ради

Отправить заявку


Вернуться к списку событий